Konferencje i seminaria zakończone

Hodowla alpak w Polsce - nowy kierunek aktywizacji gospodarczej środowiska wiejskiego
7 czerwca 2013

Gmina Krzynowłoga Mała, wespół ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich, Związkiem Hodowców Alpak w Polsce i Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, 7 czerwca 2013 roku, w miejscowości Łanięta w gminie Krzynowłoga Mała, zorganizowali konferencję "Hodowla alpak w Polsce - nowy kierunek aktywizacji gospodarczej środowiska wiejskiego".

Celem konferencji było poinformowanie rolników i hodowców powiatów: przasnyskiego, makowskiego, ciechanowskiego, pułtuskiego, mławskiego o nowych sposobach aktywizacji gospodarczej środowiska wiejskiego w kontekście możliwości rozwoju hodowli alpak na Mazowszu.

Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody jako specjalizacja regionalna
27 maja 2013

Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich, 27 maja 2013r. o godz.12:00 w sali konferencyjnej Textilimpexu w Łodzi, odbyła się konferencja "Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody jako specjalizacja regionalna" W konferencji na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego udział wzięli marszałkowie z delegacjami przedsiębiorców województw, gdzie przemysł włókienniczy ma lub może mieć duże znaczenie w rozwoju gospodarczym regionów.

W wystąpieniach specjalistów omówiona została rola jaką odgrywa innowacyjny przemysł włókienniczy we wzroście gospodarczym, możliwościach eksportowych i wpływie na sektor mody. Konferencja połączona była z wystawą innowacyjnych technologii i produktów stosowanych w przemyśle oraz z pokazem zastosowania wyrobów w ubiorach.

Program konferencji:

 • 11:30 – 12:00 – rejestracja uczestników
 • 12:00 – 13:15
  • otwarcie konferencji – Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
  • „Specjalizacje regionalne szansą na rozwój regionów na przykładzie województwa łódzkiego” – Pan Janusz Baranowski – Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • „Innowacyjne produkty i technologie włókiennicze” – Prof. dr hab. inż. Marek Snycerski – Prodziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
  • „Znaczenie przemysłu włókienniczego i przemysłu mody dla możliwości rozwojowych regionów” – Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska – prorektor Uniwersytetu Łódzkiego; Doradca Ministra Gospodarki
  • „Możliwości eksportowe przemysłu lekkiego” – Marcin Granosik – Prezes Textilimpex Sp. z o. o.
 • 13:15 – 13:30 – przerwa kawowa / pokaz mody / zwiedzanie ekspozycji
 • 13:30 – 14:30
  • wystąpienia współgospodarzy Konferencji
  • wręczenie tytułów Włókiennik i Garbarz Roku
  • „Przykłady dobrych praktyk na przykładzie Podlaskiego Klastra Bielizny” – Andrzej Kuźmicki - Członek Zarządu Podlaskiego Klastra Bielizny; Prezes firmy GAIA
  • „Problemy szkolnictwa zawodowego – problemami branży” – Dariusz Zając – Dyrektor Zespołu Szkół im. Reymonta w Częstochowie
 • 14:30 – 15:00 – Lunch / rozmowy kuluarowe B2B / zwiedzanie ekspozycji

Artykuł o konferencji dostępny na portalu Gazeta.pl Łódź.
Relacja z wydarzenia (od 9. minuty nagrania) dostępna na portalu TV TOYA.


Zdjęcia z konferencji:

gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery2 gallery2 gallery2 gallery2 gallery2 gallery gallery

PRAL-TEX Forum
16-18 maja 2013

Stowarzyszenie Włókienników Polskich było współorganizatorem Międzynarodowego Forum Branży Pralniczej i Włókienniczej PRAL-TEX FORUM w ramach targów w Kielcach 16-18 V 2013.

Prelegenci wytypowani przez SWP w ramach Forum, 17.05.2013 r, w swoich wystąpieniach przedstawili następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe właściwości surowców włókienniczych - włókna naturalne i chemiczne
  dr inż. Waldemar Machnowski; mgr inż. Henryk Wrzosek ( referuje H. Wrzosek)
 2. Rodzaje i właściwości przędz - wpływ techniki wytwarzania na parametry użytkowe
  dr inż. Zdzisław Czaplicki
 3. Tekstylia odzieżowe – oznaczenia , konserwacja
  inż. Jadwiga Zielińska
 4. Biodegradowalność a toksyczność detergentów
  mgr inż. Julita Wrąbiak

Kontakty do osób odpowiedzialnych za organizację konferencji:

Wanda Bukowska: pralnictwo@pralnictwo.pl; tel. kom. 697 292 088
Marta Stefańska: stefanska.m@targikielce.pl; tel. kom.694 776 392

Obchody 90-lecia ruchu stowarzyszeniowego włókienników polskich
23 listopada 2012 roku

23 listopada 2012 roku w gościnnych progach historycznego Technikum Włókienniczego (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19) przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi, odbył się cykl imprez związanych z obchodami 90-lecia ruchu stowarzyszeniowego włókienników polskich.

PROGRAM OBCHODÓW:

13:00 - 16:00 Spotkanie Jubileuszowe
 1. Wykład nt. „Historia i dorobek SWP” prof. Janusz Szosland – Honorowy Prezes SWP.
 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 3. Wykład nt. „Innowacyjne produkty przemysłu włókienniczego” prof. Marek Snycerski Politechnika Łódzka.
 4. Wręczenie wyróżnień tytułem „Włókiennik Roku”.
 5. Wykład nt. „Innowacyjne technologie w wyrobach skórzanych” prof. Krzysztof Śmiechowski Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Radomiu.
 6. Wręczenie wyróżnienia „Złoty Kolagen”.
Imprezy towarzyszące
 1. Ekspozycje dorobku branżowych instytutów naukowych.
 2. Ekspozycje innowacyjnych wyrobów zakładów produkcyjnych.
 3. Pokaz mody.
 4. Wystawa włókiennictwo w znaczkach pocztowych.
 5. Wystawa pracy dyplomowych studentów Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w tym Anity Ilskiej – członka ZG SWP.
 6. Wystawa osiągnięć naukowych dr Zdzisława Czaplickiego – członka ZG SWP.

23 listopada 2012 roku w gościnnych progach historycznego Technikum Włókienniczego (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19) przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi, odbył się cykl imprez związanych z obchodami 90-lecia ruchu stowarzyszeniowego włókienników polskich.

PROGRAM:

10:00 - 13:00 Konferencja naukowa pt. „Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim”przedstawiająca pracę badawczą, analizującą potrzeby rynku pracy dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego.

Program konferencji:
 1. Pracownik na miarę innowacyjnego sektora włókienniczo-odzieżowego – Monika Fabińska i Edyta Guderska (BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowych).
 2. Oferta edukacyjna szkół zawodowych na miarę potrzeb firm włókienniczo-odzieżowych – Teresa Łęcka (dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19).
 3. Modelowy absolwent szkoły zawodowej o profilu włókienniczo-odzieżowym – dr hab. Zbigniew Mikołajczyk (kierownik katedry dziewiarstwa Politechniki Łódzkiej).
 4. Rynek pracy nauko-chłonnego przemysłu włókienniczo-odzieżowego – Michał Koronkiewicz ( właściciel firmy „Wolle”).
 5. „Skrojona na miarę potrzeb” współpraca między szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami sektora włókienniczo-odzieżowego – dr Janusz Śledź (Instytut Badań i Analiz) Iwona Gruczyńska (Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat”).
 6. Kobieta w sektorze włókienniczo-odzieżowym – Kazimierz Kubiak (wiceprezes SWP).
 7. Przyszłość sektora włókienniczo-odzieżowego – dr Anrdrzej Pawełczyk i Waldemar Dubla (Agencja Analiz Statystyczno- Ekonomicznych „An-Stat”).
 8. Dyskusja kuluarowa i zwiedzanie ekspozycji.

Organizatorzy: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej – Lider projektu
Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat” – Partner projektu Stowarzyszenie Włókienników Polskich – Partner projektu.

Nowości w technikach i technologiach pralniczych i włókienniczych
27-28 września 2012 r.

W dniach 27-28 września br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się konferencja pod tytułem „Nowości w technikach i technologiach pralniczych i włókienniczych”. Konferencję zorganizował Warszawski Oddział SWP wspólnie z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Oddział Żyrardów.

Konferencje przygotowywane przez oddział naszego stowarzyszenia w Warszawie tradycyjnie cieszą się dużym powodzeniem. W konferencji w Radziejowicach uczestniczyło około 50 osób. Uczestników spotkania, a także zaproszonych gości, m.in. Elwirę Zarębę, prezesa Stowarzyszenia Włókienników Polskich i Cecylię Wyszomierską, prezesa Stowarzyszenia Pralników Polskich powitała Jadwiga Zielińska, prezes Oddziału Warszawskiego SWP.

Wygłoszono dziewięć specjalistycznych referatów, które dotyczyły między innymi: uprawnień i obowiązków zakładów pralniczych przy zawieraniu z klientami umów na usługi, prawnych aspektów reklamacji, właściwych sposobów czyszczenia i konserwacji wyrobów tekstylnych, w tym stosowanych środków chemicznych i urządzeń pralniczych, problemów z identyfikacją surowców w wyrobach tekstylnych. Referaty prezentowali przedstawiciele firm: Alba-Service, Kreussler, Sovrana, Maszyny Pralnicze, Burnus Hychem i Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Konferencja pt,, Innowacyjne włókiennictwo w województwie łódzkim
15.10.2010 r.

W dniu15 października 2010 r.w godzinach 9.30 ? 15.00

w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 262/264

odbyła się konferencja

pt. ,,Innowacyjne włókiennictwo w województwie łódzkim

organizowana w ramach realizacji projektu Łódzka Platforma Transportu Wiedzy.

Konferencja dotyczyła stanu branży włókienniczej w regionie łódzkim oraz szans i zagrożeń stojących przed tym sektorem.

Problemy dotykające branżę włókienniczą oraz propozycje rozwiązań ratujących przemysł włókienniczy są jednym     z  głównych dylematów województwa łódzkiego.

Celem konferencji była ocena możliwości rozwoju regionu pod kątem innowacyjności województwa oraz transferu technologii.  Konferencja zostanie poprowadzona w formie wykładów tematycznych oraz paneli dyskusyjnych.

Uczestnicy dowiedzą się o polityce rządu w zakresie wsparcia branży włókienniczej, barierach prawnych, gospodarczych i społecznych wpływajacy na poziom transferu tachnologii.

Co zrobić, żeby wzmocnic transfer technologii oraz poprawić poziom innowacyjności w regionie.

Aktualny program konferencji jest dostępny na witrynie internetowejwww.biznes.lodzki e .plw zakładce ? Aktualności.

Zapraszamy do udziału w dyskusji o przyszłości barnży włókinniczej w

województwie łódzkim.

Konferencja Technicon-Innowacje Gdańsk 2010 r.
13.10.2010 r.

Informujemy, że  Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz została partnerem merytorycznym  6. Targów    Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji ?TECHNICON ? INNOWACJE", organizowanych przez MTG S.A .

Targi  promują wynalazców, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty i firmy przyczyniające się do postępu technologicznego . Uczestnictwo w Targach zapewni Państwu możliwość przeglądu najistotniejszych zagadnień  inwestycyjnych, modernizacyjnych i finansowania. Nie zabraknie także stoiska Kancelarii , gdzie nasi eksperci udzielą porad i wyjaśnień dotyczących źródeł i sposobów finansowania inwestycji.

W ramach Targów odbyła się zorganizowana przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & KordasiewiczkonferencjaTECHNICON ? INNOWACJE Gdańsk 2010pn.: ?Transfer technologii ? ścieżki komercjalizacji" (udział w konferencji  jest bezpłatny) .

Konferencja odbyła sięw Gdańsku przy ulicy Droszyńskiego,  Hala B7, sala 1 

Ramowy program konferencji obejmuje:

1.        Komercjalizacja badań naukowych w Polsce ? perspektywy rozwoju ? wprowadzenie; Jan Kordasiewicz;

2.        Modele transferu technologii; Jan Kordasiewicz

3.        Spółka spin-off jako szansa wdrożenia innowacyjnej technologii; Rafał Cieślak

4.        Kredyt technologiczny jako źródło finansowania komercjalizowanej technologii ? case study; Łukasz Prądzyński

Liczba miejsc jest ograniczona ? o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń,(termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 06.10.2010).

XXIV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście

zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna

odbyła się 24- 25 maja 2011 r. w Łodzi.

Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych,

naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski

w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu

SUMMIT (październik 2011).

Stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej,

są kontynuacją ruchu inżynierskiego, zapoczątkowanego w Paryżu w 1835 r.

przez gen. Józefa Bema , twórcy Politechnicznego Towarzystwa Polskiego.

Nakłada to na nas szczególny obowiązek wobec społeczeństwa i państwa.

Kongresy Techników Polskich są jedną z ważnych form włączania się ruchu inżynierskiego

w działalność na rzecz kraju.

Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce zapoczątkowanego w 1882 r.

Zjazdem Techników Polskich w Krakowie (8-10.09).

Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r.

pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego,

przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników.

W ramach przygotowań do XXIV Kongresu Techników Polskich odbywa się szeroka

dyskusja na organizowanych w regionach Dniach Techniki oraz konferencjach i

seminariach o charakterze regionalnym i branżowym.

Na Kongresie w Łodzi przyznamy tytuły Ogólnopolskiego Mistrza Techniki

autorom najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju

oraz Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki.

Ze względu na to, iż misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej

Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie

polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska

technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju, celem

XXIV Kongresu jest wspóldziałanie twórczych środowisk technicznych i biznesowych oraz

określenie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i

przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce. W następujących obszarach

tematycznych zostanie przedstawiony stan i działania przyszłościowe :

1 innowacyjność polskiej gospodarki,

2 bezpieczeństwo energetyczne Polski,

3 transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

Do współorganizacji Kongresu włączyły się reprezentacje różnych środowisk technicznych,

takie jak: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk,

Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii,

środowiska przemysłowe, biznesowe i wybitni twórcy techniki.

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
8-10 września 2010

W dniach 8 - 10 września 2010 r. odbyła się pod patronatem Marszałka Senatu RP, pana Bogdana Borusewicza, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Zjazd jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Organizatorami Zjazdu są Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Zjazd był znakomitym forum do prezentacji ważnych i ciekawych zagadnień
w obszarze nauki i gospodarki oraz miejscem nawiązania kontaktów i współpracy
w zakresie innowacji i high-tech.

Celem Zjazdu jest m.in. przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski poprzez:

§          wypracowanie strategii współpracy polskich środowisk inżynierskich w kraju
i za granicą,

§          transfer i implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata,

§          wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów
z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki,

§          współpracę gospodarczą inicjowaną lub realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych,

§          upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej, produktów i usług,

§          nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, tworzenia międzynarodowych zespołów naukowo-badawczych,

§          wypracowanie strategii wzmacniającej polskie lobby naukowe i techniczne
oraz zwiększenie liczby polskich naukowców na czołowych uczelniach światowych,

§          wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kontaktów inżynierów polonijnych,

§          nawiązanie kontaktów indywidualnych.

Rada Krajowa Federacji SNT-NOT apeluje o aktywne włączenie się wszystkich Stowarzyszeń oraz środowisk inżynierów i techników do nadania Światowemu Zjazdowi Inżynierów Polskich jak najwyższej rangi.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie inżynierów z każdej z branż pracujących za granicą oraz o przekazanie organizatorom Zjazdu ich teleadresowych. Zwracamy się także
z prośbą o zachęcenie działających w branży firm i przedsiębiorstw do zaprezentowania się na wystawach i imprezach, które będą towarzyszyć Zjazdowi.

Bliższe szczegóły dotyczące Zjazdu znajdują się na stroniewww.szip.org.pl
do której odwiedzin zapraszamy.

Biuro Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

ul. Czackiego 3/5,    00-043 Warszawa

tel.    +48 22 336 12 60,        fax    +48 22 336 14 81

e-mail:sekretariat-SZIP@not.org.pl

osoba do kontaktu:

Janusz M. Kowalski

tel. 602 798 813

Międzynarodowa Konferencja Dziewiarska nt. "Nowe techniki i technologie w dziewiarstwie"
17-19.06.2010

W dniach17 - 19.06.2010 r.na zamku w Rydzynie odbyła sięIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Knitt Tech 2010na temat:"Innowacyjne techniki i technologie w dziewiarstwie". Organizatorem konferencji była Katedra Dziewiarstwa Politechniki Łódzkiej, Instytut Włókiennictwa oraz Stowarzyszenie Włókienników Polskich. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Kierownik Katedry Dziewiarstwa PŁ, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski. Uczestników powitał również Prezes SWP, prof. Witold Łuczyński. Uczestnikami konferencji, poza liczną grupą pracowników Politechniki Łódzkiej i Instytutu Włókiennictwa, byli przedsiębiorcy z małych i dużych firm dziewiarskich i włókienniczych, w tym także zagranicznych. W trakcie trwania konferencji dyskutowano o rynku wyrobów dzianych w Europie i na świecie, o nowych włóknach i przędzach przeznaczonych na wyroby włókiennicze oraz o procesach wykończalniczych decydujących o jakości tekstyliów. Wiele miejsca poświęcono również coraz większemu udziałowi dzianin dystansowych, pluszowych i wyrobów uciskowych w życiu codziennym człowieka. Zwrócono również uwagę, w jaki sposób wyroby dziewiarskie coraz bardziej zaznaczają swoje miejsce w sensoryce i tekstronice. Podczas trwania konferencji wygłoszono 18 referatów oraz zaprezentowano 8 posterów.

W chwilach wolnych, piękne i zielone okolice zamku zachęcały do odpoczynku i spacerów. Na zakończenie konferencji, wszyscy uczestnicy podziękowali organizatorom za trafny dobór tematyki konferencji oraz urocze miejsce obrad. Umawiano się już na kolejne, tym razem X, jubileuszowe spotkanie w przyszłym roku.

Organizatorzy:

 • Politechnika Łódzka, Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich
 • Instytut Włókiennictwa
 • Stowarzyszenie Włókienników Polskich, oddział w Łodzi
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Knitt Tech 2010 - ZdjęcieIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Knitt Tech 2010 - Zdjęcie
Konferencja Naukowo - Techniczna "InnovaTex 2009"
01.06.2009

Organizator:
Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Współorganizatorzy:
Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej
Stowarzyszenie Włókienników Polskich
Międzynarodowe Targi Łódzkie
Krajowa Izba Mody

10:00-11:30 Sesja plenarna: Rozpoczęcie sesji Prof. J. Masajtis - Dyrektor Instytutu Architektury Tekstyliów PŁ

Wystąpienia Poseł na Sejm RP H. Zdanowskiej; Prezesa SWP W. Łuczyńskiego; Rektora PŁ S.Bieleckiego; b. Rektora PŁ J. Krysińskiego

 1. J. Masajtis - "Podstawowe problemy Architektury Tekstyliów"

  Sesja 1- przewodniczący prof. M. Snycerski

 2. A.Nawrot "Kreowanie postaw przedsiębiorczości w metodach kształcenia projektantów ubioru". Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
 3. M. I. Kostrzewa "Kreacja jako innowacyjna przestrzeń dla twórczej transformacji, generująca rozwój wizualnych koncepcji we wzornictwie odzieżowym." WPA UAM w Kaliszu
 4. J. Szosland, J. Masajtis "Krosno rotacyjne wieloprzesmykowe - możliwości i ograniczenia" Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
 5. K. Kopias. "Nowa technika tkania". Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich Politechniki Łódzkiej.
 6. M. Cybulska "Metody grafiki komputerowej w dokumentacji i rekonstrukcji tekstyliów zabytkowych i archeologicznych" Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej Dyskusja

  Lunch
  Sesja 2- przewodniczący prof. E. Rybicki

 7. K. Pietrucha "Bioaktywny materiał zastępczy na oponę twardą mózgu i rdzenia kręgowego" Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
 8. E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, F. E. Rybicki " Antybakteryjne wykończenia tekstyliów" Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
 9. M. Kozicki, B. Sobierajska, A. Karolczak, E. Sąsiadek, J. Wojnar, K. Piechota, E. Rybicki "Układy o podłożu włókienniczym przeznaczone do zastosowań biomedycznych", Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
 10. Z. Czaplicki, K. Ruszkowski "Technologia prania wełny małych partii z wykorzystaniem techniki ultradźwiękowej" Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
 11. P. Pawlak "Składarka firmy JENSEN do płaskich wyrobów tekstylnych" JENSEN AG BURGDORF

Dyskusja
Uroczysta Kolacja
Konferencja odbyła się w gmachu Włókienniczym PŁ w Łodzi, ul. Żeromskiego 116
Sala W34; odpłatność 50,-zł/osobę

Geotekstylia w budownictwie i ochronie środowiska - Szkoła metod projektowania i zastosowania geotekstyliów
22-24.04.2009

Organizator:
Stowarzyszenie Producentów geotekstyliów

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział w Bielsku-Białej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 1. Sesja 1

 2. dr inż. Wanda Grzybowska-Politechnika Krakowska, Kraków - Aktualny stan doświadczeń w stosowaniu geosyntetyków w nawierzchniach drogowych w wybranych krajach
 3. dr inż. Lidia Sieja-Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice - Planowane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi
 4. dr inż. Piotr Zieliński, Mgr inż. Konrad Malicki - Politechnika Krakowska, Kraków - Aktualne przykłady zastosowań geosyntetyków do budowy dróg w rejonie Małopolski
 5. mgr inż. Jadwiga Malkiewicz - Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko - Biała - Metody badań geosyntetyków w zależności od pełnionej funkcji
 6. mgr inż. Zuzanna Zelek - Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa, Warszawa - Geotekstylia w kolejnictwie

  Przerwa obiadowa

  Sesja 2

 7. dr inż. Joanna Grzybowska - Pietras - Akademia Techniczno - Humanistyczna, Bielsko - Biała - Wpływ parametrów technologicznych na wybrane właściwości włóknin igłowych
 8. prof. dr hab.inż. Krzysztof Maślanka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków - Ocena geowłókniny jako warstwy filtracyjno - ochronnej w umocnieniu kanału melioracyjnego
 9. dr inż. Krystyna Kazimierowicz - Frankowska - Instytut Budownictwa Wodnego - PAN, Gdańsk - Geosyntetyczne zbrojenie - jako jeden ze sposobów redukcji osiadań podłoża gruntowego

  Sesja 3

 10. mgr inż. Stanisława Przybyło - Akademia Techniczno - Humanistyczna, Bielsko - Biała - Charakterystyka włókien jako mikrozbrojenia w technologii wytwarzania betonu do zastosowań w geotechnice
 11. dr inż. Wanda Grzybowska - Politechnika Krakowska, Kraków - Uwagi dotyczące wykonywania geosyntetycznej warstwy pośredniej w naprawach spękań odbitych i wzmocnieniu nawierzchni asfaltowej

  Przerwa kawowa

 12. Dyskusja; Podsumowanie konferencji

  Obiad

Seminarium "Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstw branży tekstylnej"
24.04.2009

Organizator:
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Włókienników Polskich

Prowadzenie Seminarium - dr inż.Zbigniew Mikołajczyk

 1. Ireneusz Jabłoński - Wpływ kryzysu na funkcjonowanie firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Witold Skomorowski - Aspekty prawne pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
 3. Bartłomiej Walczak - Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka" jako źródło finansowania przedsięwzięć realizowanych przez firmy branży tekstylnej.

  Przerwa kawowa

 4. Barbara Ziółek - Możliwości i zasady aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach III osi priorytetowej "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013.
 5. Grzegorz Jegier - Bankowa ocena przedsięwzięć innowacyjnych.

Podsumowanie i zakończenie Seminarium
Seminarium odbyło się w gmachu Włókienniczym PŁ w Łodzi, ul. Żeromskiego 116
Sala W33; udział w seminarium był bezpłatny

Seminarium "NAUKA DLA PRZEMYSŁU"
13.02.2009

Organizator:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Włókienników Polskich

Współorganizatorzy:
Instytut Włókiennictwa
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"

Moderatorami Seminarium były:

 • Dyrektor Instytutu Włókiennictwa - Jolanta Mamenas
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej - Katarzyna Grabowska

W trakcie seminarium w syntetycznej formie 10-cio minutowych prezentacji przedstawione zostały następujące tematy:

 1. Nowoczesne wysokoelastyczne struktury tkanin z przeznaczeniem na wyroby ortopedyczne - Edward Wilk - Instytut Włókiennictwa
 2. Dzianiny i tkaniny na letnią odzież, o optymalnych właściwościach barierowych i użytkowych - ref. J. Lewartowska Instytut Włókiennictwa
 3. Funkcjonalne konstrukcje odzieżowe przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych - ref. W. Sybilska - Instytut Włókiennictwa
 4. Nowa koncepcja odzieży ochronnej przeciw promieniowaniu elekrtomagnetycznemu - ref. K. Marciniak - PŁ
 5. Lina kosmiczna - ref. M. Toda - PŁ

  Przerwa kawowa

 6. Oferta Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex dla przedsiębiorców w zakresie technologii wyrobów ochronnych - ref. M. Struszczyk - Instytut Moratex
 7. Wielowarstwowe włókniny kompozytowe z węglem aktywnym jako wysokoskuteczne materiały filtracyjne - ref. Z. Czaplicki - Instytut Włókien Naturalnych O. Łódzki
 8. Wysokopuszyste włókninowe materiały wykonane techniką igłowania przeciwbieżnego o szerokim zastosowaniu jako materiały ocieplające i filtracyjne - ref. Z. Czaplicki - Instytut Włókien Naturalnych O. Łódzki
 9. Ekologiczne maty dezynfekcyjne wykonane z włókna konopnego-Nanolignina jako czynnik antybakteryjny oraz blokujący promieniowanie UV dla wyrobów włókienniczych - ref. K. Schmidt-Przewoźna Instytut Włókien Naturalnych i R.Z. Poznań.

Seminarium odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowo-Hotelowym "Prząśniczka" w Łodzi ul. Studencka 20/24 (Arturówek); Udział w Seminarium był bezpłatny.

powrót do nadchodzących Konferencji i Seminariów