O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Włókienników Polskich istnieje od 1922 r. i jest członkiem-założycielem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji. Systematycznie organizujemy seminaria naukowe i konferencje nt. nowości w przemyśle włókienniczym i skórzanym oraz nt. możliwości wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Nasi członkowie to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, a także menedżerowie, właściciele i pracownicy firm przemysłu włókienniczego i skórzanego w Polsce. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy kursy specjalistyczne nie tylko zawodowe, ale też kursy dla kadry kierowniczej – dla członków zarządów spółek prawa handlowe oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, przygotowujące do egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Włókienników Polskich liczący kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z całego kraju wykonuje setki ekspertyz dotyczących jakości wyrobów włókienniczych i wyrobów skórzanych nie tylko dla klientów indywidualnych ale także dla Sądów, Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych, importerów i eksporterów. Rzeczoznawcy wykonują również opinie na temat wniosków o fundusze unijne z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych oraz organizacyjnych w przemyśle.

 

Komisje SWP

Komisja ds. Kwalifikacji i Weryfikacji Rzeczoznawców
Przewodniczący: Grzegorz Bednarski

Programy Unijne

W latach 2017 i 2018 realizowaliśmy partnerski projekt „Cyfrowe Okno na Świat”.
Projekt dotyczył projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
na podstawie umowy numer RPPK.09.03.00-18-0342/16-01.

Oddziały SWP

Stowarzyszenie Włókienników Polskich jest jednym z najstarszych i największych stowarzyszeń w Polsce. Liczymy 10 oddziałów zlokalizowanych w największych polskich miastach. Kliknij na znacznik na mapie, aby wyświetlić pełny adres oddziału.

Białystok

ul. Curie-Skłodowskiej 2, 15-950 Białystok
Prezes: Adam Gołubowski
e-mail: agolubowski@agnella.pl

Bielsko-Biała

ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko-Biała
Prezes: Marek Homa
e-mail: swp.bielsko@onet.eu
e-mail: marek.homa@wp.pl

Bydgoszcz

ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
Prezes: Władysław Lewandowski
e-mail: w.lewandowski@onet.pl

Częstochowa

ul. Kopernika 16/18, 42-200 Częstochowa
Prezes: Tomasz Nurek
e-mail: t.nurek@wigolen.com.pl
e-mail: tomasz.nurek@www.swpzg.hekko24.pl

Kraków

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
Prezes: Tadeusz Sadowski
e-mail: tsadowski@ips.krakow.pl

Łódź

pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź
Prezes: Zbigniew Mikołajczyk
e-mail: zmikolajczyk@p.lodz.pl

Radom

ul. Struga 7a, 26-600 Radom
Prezes: Adam Wiesław Gralec
e-mail: wieslawgralec@op.pl

Słupsk

ul. Garncarska 4, 76-200 Słupsk
Prezes: Stanisław Wabia
e-mail: wabiastanislaw@poczta.onet.pl

Tomaszów Mazowiecki

ul. Św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Prezes: Wiesław Kwiędacz
e-mail: wiesio6@wp.pl

Toruń

pl. Piernikarska 6, 87-100 Toruń
Prezes: Roman Jastrzębski
e-mail: madajr@wp.pl

Warszawa

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Prezes: Jadwiga Zielińska
e-mail: zielin23@wp.pl
e-mail: odwarswp@epf.pl

Wrocław

ul. Piłsudskiego 74, 50-135 Wrocław
Prezes: Elżbieta Paradowska
e-mail: textiltest@poczta.onet.pl

PUBLIKACJE SWP

Zarząd Główny

Ireneusz Chabrowski

Ireneusz Chabrowski

Prezes SWP

Maria Michalak

Maria Michalak

Wiceprezes

Tomasz Nurek

Tomasz Nurek

Wiceprezes

Monika Sternik

Monika Sternik

Aleksandra Walkowska

Aleksandra Walkowska

Grzegorz Bednarski

Grzegorz Bednarski

Rada Główna

 • Krzysztof Śmiechowski - Przewodniczący
 • Zdzisława Smolińska - Wiceprzewodnicząca
 • Artur Pacholski - Sekretarz
 • Adam Gołubowski
 • Tadeusz Graczyk
 • Roman Jastrzębski
 • Dagmara Kowalik
 • Jadwiga Kowalska
 • Zbigniew Mikołajczyk
 • Tomasz Nurek
 • Tadeusz Sadowski
 • Elżbieta Paradowska
 • Henryk Wasilewski
 • Jadwiga Zielińska
 • Ireneusz Chabrowski
 • Grzegorz Bednarski
 • Aleksandra Walkowska
 • Maria Michalak
 • Monika Sternik

 

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 • Andrzej Barski - Przewodniczący
 • Czesław Grochulski
 • Iwona Gruszka
 • Katarzyna Kapela
 • Andrzej Sapieja
 • Ewa Sęk

 

Sąd Koleżeński

 • Elwira Zaręba - Przewodnicząca
 • Jolanta Łapot
 • Wiesław Kwiędacz
 • Roman Jastrzębski
 • Bogumił Sieczkowski

 

Krzysztof Śmiechowski

Krzysztof Śmiechowski

Przewodniczący Rady Głównej

Informacje kontaktowe

Biuro główne SWP jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 55/59, 
Pokój nr 804

+48 42 632 71 15

 

 

b

NIP: 725-001-79-85
REGON: 007021873
KRS: 0000116377

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Włókienników Polskich z siedzibą 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 55/59. Obowiązek informacyjny.