Rejestracja na konferencję Cornet

„Opracowanie mikrobiologiczne aktywnych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska materiałów  dla przemysłu lekkiego”

Stowarzyszenie Włókienników Polskich zaprasza na konferencję podsumowującą rezultaty projektu Cornet, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2022 r. w Centrum Konferencyjnym UŁ „Rogowska”, ul. Rogowska 26, 91-519 Łódź

Czy będzie Pan/Pani uczestniczyć w wycieczce do zakładu włókienniczego ENKEV sp. z.o.o.?

6 + 10 =

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ 1 – 19.05.2022 r.

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00

Otwarcie konferencji – Przywitanie uczestników – Elwira Zaręba, Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich

11:00 – 11:10

„Stan przemysłu włókienniczego w Polsce” – dr Kazimierz Kubiak, Wiceprezes SWP

11:10 – 11:20

„Stan przemysłu skórzanego w Polsce” – Marek Górecki, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego

11:20 – 11:40

„Fundusze wsparcia – szansa dla przemysłu” – dr Robert Gajewski, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

11:40 – 12:00

„Bezpieczeństwo produktów włókienniczych- wymagania i skala problemu” – prof. UEK dr hab. inż. Renata Sareno-Kochan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12:00 – 12:20

„Innowacyjna, ekologiczna odzież chroniąca przed promieniowaniem UV” – dr inż. Anetta Walawska, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

12:20 – 12:40

Przerwa kawowa

12:40 – 13:00

„Aspekty bezpieczeństwa w obuwiu dziecięcym” – mgr Katarzyna Piotrowska, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

13:00 – 13:20

„Aspekty bezpieczeństwa w obuwiu na stopy cukrzycowe i stopy wrażliwe” – dr Robert Gajewski, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

13:20 – 13:40

„Funkcjonalizacja materiałów stosowanych w przemyśle lekkim” – dr Iwona Masłowska-Lipowicz, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

14:00 – 14:30

Obiad

15:30 – 18:00

Wyjazd studyjny do zakładu włókienniczego ENKEV Sp. z o.o. – dla chętnych

DZIEŃ 2 – 20.05.2022 r.

10:00 – 10:20

„Prezentacja konkursu Cornet i partnerów AroLether oraz założenia merytoryczne projektu AroLether” – mgr Katarzyna Piotrowska, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, dr inż. Elżbieta Bielak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10:20 – 10:40

„Olejki eteryczne jako substancje przeciwdrobnoustrojowe” – właściwości – prof. UEK dr hab. Tomasz Sawoszczuk, dr inż. Mateusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10:40 – 11:00

„Rola zapachu w ocenie jakości produktu i badania akceptacji konsumenckich olejków eterycznych” – dr inż. Paweł Turek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11:00 – 11:20

„Modyfikacja skóry i materiałów tekstylnych olejkami eterycznymi – możliwości i ograniczenia” – dr inż. Jerzy Szakiel, dr inż. Gabriela Zielińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11:20 – 11:40

„Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych materiałów modyfikowanych olejkami eterycznymi” – prof. UEK dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11:40 – 12:00

„Prezentacja prototypów produktów” – dr Robert Gajewski, mgr Katarzyna Piotrowska, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

12:00

Zakończenie konferencji

12:00 – 14:00

Spotkanie konsorcjantów projektu AroLeather