Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o Branżowym Centrum Umiejętności. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Włókienników Polskich. Partnerami projektu są: Urząd Miasta Łodzi, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, Politechnika Łódzka oraz Związek Przemysłu Mody Lewiatan.

https://lodz.pl/artykul/nowe-branzowe-centrum-umiejetnosci-w-lodzi-miasto-wyksztalci-wlokniarzy-57287/?fbclid=IwAR2FYUVcOQgD3dSrh2qEswY0REfp3FC69GPevww38FTft_GR7zukM3-ltLA