Organizatorzy:

  • SWP Zarząd Główny
  • PTE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź
  • TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział Łódź
  • Uniwersytet WSB Merito Łódź

 

Opis wydarzenia:

Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych przyjęta przez Komisję w dniu 30 marca 2022 roku, ma pomóc uczynić produkcję i konsumpcję wyrobów włókienniczych bardziej zrównoważonymi. Wymusza to jednak na zakładach produkujących tekstylia podjęcia szeregu działań przystosowawczych. Czy znasz szczegóły dotyczące wyżej wymienionej strategii oraz jak przygotować się do zmian?

Zapraszamy na bezpłatne seminarium podczas którego poszerzysz swoją wiedzę na temat zielonej transformacji przemysłu włókienniczego.

Naszym wydarzeniem chcielibyśmy rozpocząć debatę nad tym w jaki sposób przemysł włókienniczy może osiągnąć cele założone w Dyrektywie UE. Seminarium obejmuje zagadnienia związane z  kierunkiem rozwoju przemysłu i badań naukowych na rzecz osiągnięcia 0-emisyjności produkcji, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność proekologiczną oraz rozwojem nowoczesnych form pracy małych i średnich firm.

Wydarzenie skierowane jest do małych i średnich firm z branży włókienniczej, a także dla studentów, uczniów technikum i szkół branżowych.

Zapisy na wydarzenie prowadzone są: